Zadzwoń

Zapraszam

pon. i wt. godz: 15:30 – 20:30

ENG

STOWARZYSZENIE TRZEŹWY MŁYN

pomoc dla osób uzależnionych

Stowarzyszenie Trzeźwy Młyn jest grupą wsparci skupiającą się na problemie uzależnień od środków psychoaktywnych. Głównym zadaniem jakie przed sobą stawia jest pomoc osobom, nie radzącym sobie w sposób bezpieczny z problemami dnia codziennego, które do funkcjonowania nadużywają substancji zmieniających świadomość, takich jak (alkohol i narkotyki).

Oferujemy wsparcie pomocowe poprzez grupę wsparci, mitingi oparte na idei 12 kroków, działania samopomocowe osób żyjących w trzeźwości, znające procesy życia i bezpiecznego funkcjonowania z chorobą uzależnienia. Oraz profesjonalną pomoc terapeutyczną udzielaną przez zawodowych terapeutów z wieloletnim doświadczeniem z ośrodka leczeni uzależnień PO-MOC w Kielcach. 

Stowarzyszenie Trzeźwy Młyn bierze sobie za cel działania profilaktyczne.

Stowarzyszenie Trzeźwy Młyn powołane jest w celu skoordynowania działań społecznych i podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie problemowi uzależnień oraz wspieranie osób dotkniętych tą problematyką.

Scroll to Top