Zadzwoń

Zapraszam

pon. i wt. godz: 15:30 – 20:30

ENG

WSPARCIE DLA CIEBIE

KONSULTACJE DLA DOROSŁYCH

Chcesz lepiej zrozumieć przyczyny problemu, z którym się borykasz, a także dowiedzieć się czego będzie wymagać od Ciebie jego przepracowanie?

Konsultacje mają charakter informacyjno-diagnostyczny. Pozwalają również sprawdzić przyszłemu pacjentowi czy relacja z danym terapeutą jest dla niego odpowiednia. Kolejnym istotnym założeniem konsultacji jest aspekt psychoedukacji, dzięki któremu możesz w pełni świadomie podjąć decyzję o rozpoczęciu pracy w procesie terapii, a także zbudować motywację do dalszych kroków w kierunku poprawy swojego codziennego funkcjonowania. Zapraszam do wspólnego przyglądania się Twoim wyzwaniom i trudnościom! 

Proces konsultacji trwa od 1 do 3 spotkań! Koszt jednego spotkania wynosi 250PLN.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

To proces regularnych spotkań, które odbywają się najczęściej raz w tygodniu. Poprzedzony jest 1-3 spotkaniami konsultacyjno-diagnostycznymi, na których przeprowadzana jest konceptualizacja oraz następuje wybór celów do dalszej pracy.

Prowadzącym jest doświadczony terapeuta, który tworzy bezpieczne środowisko, w którym wspólnie analizuje się przyczyny przeżywanych trudności oraz poznaje się i zmienia mechanizmy za nimi stojące. Niejednokrotnie psychoterapia utożsamiana jest z koncentracją na emocjonalnej przeszłości pacjenta – nic bardziej mylnego! O ile niezbędna dla zrozumienia problemu jest geneza jego powstania w przeszłości, o tyle praca w terapii ogniskuje wokół realizacji celów i rozwiązania problemów ku lepszej przyszłości!

Psychoterapia indywidualna to cykl od kilkunastu do kilkudziesięciu (najczęściej raz w tygodniu) spotkań. Koszt jednego spotkania wynosi 220PLN.

Istnieje również możliwość spotkań zdalnych poprzez Zoom/Teams/Skype. 

TERAPIA RODZINNA

Terapia rodzinna dotyczy pracy ze wszystkimi osobami mieszkającymi pod jednym dachem, które tworzą, tzw. system rodzinny i współdziałają ze sobą jako istotne elementy większej całości. 

Proces terapii rodzinnej analizuje perspektywy poszczególnych osób w rodzinie, przez co pozwala zrozumieć jej funkcjonowanie jako całości. Praca z terapeutą rodzinnym koncentruje się na bezpieczeństwie w relacjach i otwartej komunikacji – w drodze do większej równowagi, przebaczenia oraz bycia zauważonym i dostrzeżonym przez innych. Pozwala to przepracować wyzwania i trudności, które czasami mogą tylko pozornie jawić się jako problem wyłącznie jednego z członków rodziny.

Terapia rodzinna to cykl 8-12 spotkań, które w zależności od potrzeby trwają od 1,5 do 2 godzin. Koszt jednego spotkania wynosi 480PLN.

KONSULTACJE DLA MŁODZIEŻY

W okresie dojrzewania, zarówno dziecko, jak i jego rodzice stawiają czoła nie lada wyzwaniom. Zmiany zachodzące u rosnącego człowieka dotyczą nie tylko fizyczności, ale przede wszystkim jego emocjonalności!

Niejednokrotnie wiąże się to z odczuwaniem wewnętrznych rozterek, sprzeczności, a także konfliktów. W tym okresie pojawiają się również ryzykowne zachowania oraz mogą pojawić się problemy z samooceną. To jednocześnie trudny i niezwykle ważny moment w kształtowaniu się własnej, odrębnej od rodziców, tożsamości. 

Konsultacje dla młodzieży oraz rodziców pozwolą określić skalę wyzwań dotyczących codziennego życia nastolatka oraz stworzyć szczegółowy plan, który w przyszłości pozwoli zapewnić mu niezbędne wsparcie.

Proces konsultacji dla młodzieży to cykl 1-3 spotkań. Koszt jednego spotkania wynosi 250PLN.

Scroll to Top